JEZICI/LANGUAGES

Zgjidhja e plotë për
biznes të taksive

1


KOSOVA - Punon në 1 qytete – Prishtina (kryeqyteti i Kosovës)

30+6 = 12 000+


Punojmë në 6 shtete në botë, në më shumë se 30 qytete - Kroacia, Katari, Serbia, Maqedonia, Mali i Zi, Kosova. Taksi Naviguesin e përdorën më shume se 12 000 makina në botë

50+


Taxi Naviguesin në Kosovë e përdorën më shumë se 50 makina

Lajme

 • Biznesi i parashikuar për vitin 2016. (në faza të ndryshme të implementimit) – Katari, Sllovenia, Bosnja dhe Hercegovina, Austria, Mbretëria e Bashkuar, Franca, Bullgaria, Italia
 • Rritja e shitjes të sistemit Taksi Navigues në vitin 2015. – rritja e numrit të makinave që përdorën sistemin Taksi Navigues është 1200% në krahasim me vitin e kaluar

Konferenca të mbajtura me qëllim që të përmirsohet biznesi në biznesin e taksive:

 • 01.2015. Budva – Mali i Zi – kanë marr pjesë 50 pjesëmarrëse nga Mali i Zi
 • 02.2015. Prishtinë – Kosova – kanë marr pjesë 20 pjesëmarrëse nga Prishtinë
 • 09.2015. Novi sad – Serbia – kanë marr pjesë më shumë se 60 pjesëmarrëse nga Vojvodina

Konferenca të mbajtura me qëllim që të përmirsohet biznesi në biznesin e taksive:

 • 10.2015. Nishi – Serbia – kanë marr pjesë më shumë se 50 pjesëmarrëse nga Serbia e mesme dhe të lindore
 • 10.2015. Shkupi – Maqedonia – kanë marr pjesë më shumë se 40 pjesëmarrëse nga Maqedonia
 • 12.2015. Prilepi – Maqedonia – kanë marr pjesë më shumë se 50 pjesëmarrëse nga Maqedonia
 • 12.2015. Katari – kompania e Katarit Stimulation Trading and Transportation W.L.L, anëtarja e grupit J.J. Business Solution, dhe Taksi Naviguesi kanë firmuar kontratën e përfaqësimit të softwear-it në Katarin dhe në shtetëve të tjera në Lindjën e Mesme – potenciali i tanishëm të tregut të taksive të Katarit është më shumë se 10 000 makina

Të zhvilluar për kompanitë e taksive nga ana e kompanisë së taksive.

Bashkëpunimi midis katër modulave të specializuara e siguron
shërbimin më të mirë për secilin përdorues.

A jeni të gatshëm të ngrini biznesin tuaj e taksive në një nivel më të lartë?

Kerkoni informacione të detajuara për Taksi Naviguesin.

Çdo gjë që ju nevojitet për menaxhimin e suksesshëm të biznesit të taksive.

Taksi Naviguesi është një zgjidhje biznesore të plotshme, nga shoferi deri te udhëtari, që ju siguron një menaxhim më të transparent dhe më të thjesht të biznesit të taksive.

 • Thjeshtoni dëtyrat ditore dhe ngrini të ardhurat (profit margins)
 • Ndjekni treguesit kyç të efikasitetit
 • I rregulloni sipas nevojave tuaja dhe sipas brendit
 • Bashkoni të gjithë mënyrat e urdhërave në një ndërfaqe
 • I zhvilluar dhe të provuar në mjedisin real me më shumë se 6 000 000 shërbime të bëra

Behuni të ndarë nga blerësit me vetem një klik

Aplikacioni I lire e tejkalon thirrjen. Iu siguroni përdoruesëve një përvojë unike të urdhërave me vetem një veprim.

Shpejt dhe thjesht.

01 Lidhuni me klijentet permës pajisjeve të ndryshme që keni në dispozicion

02 Përdoruesit tuaj nuk e dine ku ndodhen?

Ia siguroni secilit përdorues përdorimin e shërbimeve pa marrë parasysh nëse ai/ajo e di ku ndodhet. Me urdhëren permës aplikacionit klijenti bëhet I gjetur me GPS dhe përcaktohet pozicioni I tij të saktë. Kurseni kohë operatorëve në qendrën e thirrjes.

03 Eliminoni stresin duke pritur taksin

A keni shumë thirrje nga klijentet të shqetësuar ndërsa duke pritur taksin? Me përdorimin e aplikacionit klijentet janë në dijeni aktualisht për pozicionin e sakte, të dhenat të shofetit dhe për kohën e arritjes së makinës.

04 Lëni klijentët të planifikojnë udhëtimin para kohe

S’ka më as fluturime as takime të rëndësishme të humbura. Me Taksi Naviguesin urdhëra e makinës para kohe në vend të dëshiruar dhe me kohë të caktuar është e thjesht.

05 Parashikoni vlerën e udhëtimit

Klijentet mund të kursen kohën e vet duke përdorur aplikacionin për të mbajtur rrugët dhe destinacionet të tyre të preferuar. Në këtë mënyrë për urdhërimin e makinës vetem dy klika janë të nevojshëm.

06 Memorizimi I rrugave të shpeshta

Klijentet mund të kursen kohën e vet duke përdorur aplikacionin për të mbajtur rrugët dhe destinacionet të tyre të preferuar. Në këtë mënyrë për urdhërimin e makinës vetem dy klika janë të nevojshëm.

Rishikimi I plotë të menaxhimit të biznesit

Përcjellja automatike dhe logjike të udhëtimeve e ngre efikasitetin në një nivel të ri. Reduktimi I numrit të kilometrave bosh dhe të kohës së pritjes e krijon vlerën shtesë edhe për kompaninë edhe për klijentet.

01 Koha është para

Me Taksi Naviguesin lehtësisht mund të parashikohen bllokime të mundshme dhe të reagohet aktualisht, që zvogëlon mundesinë e gabimeve njerëzore dhe humbjen e kohes. Mos kënaquni me një shërbim të mirë dhe përpiquni ta merrni shërbimin më të mire.

02 Kurseni kohë me automatizim

Në sajë të bazës cilësore së të dhënave dhe të automatizimit të procesit, operatorët mund të marrin më shumë thirrje, që ngre numrin e udhëtimeve që japin shoferëve.

03 Komunikimi është çelës

Taksi Naviguesi e zvogëlon mundësinë e gabimeve me komunikim dypalëshe midis operatorit dhe shoferit, por edhe midis operatorit dhe klijentët, që e ngre kënaqësinë e klijentëve.

04 Thjeshtësia në një mbulesë e re

Me përdorimin e një ndërfaqe unike marrja e urdhërave dhe kontakti me klijentët dhe me shoferët janë të thjeshtësuar. S’ka më humbjen e kohës për të ndryshuar pajisjet për komunikim. Ka mundësi shtesë të regjistrimit dhe të mbajtjes së komunikimit.

05 Avanconi shërbimin tuaj

Me një plan transparent është lehtë të shihet pjesët e qytetit pa makinave të lire. Me dërgimin e makinave shtesë në ato vende ju shkurtoni kohën e pritjes përdoruesve dhe në të njejtën kohë rritni orën fitimprurëse e makinave.

06 Pamje e përgjithshme

Me një plan transparent është lehtë të shihet pjesët e qytetit pa makinave të lire. Me dërgimin e makinave shtesë në ato vende ju shkurtoni kohën e pritjes përdoruesve dhe në të njejtën kohë rritni orën fitimprurëse e makinave.

A jeni të gatshëm të ngrini biznesin tuaj e taksive në një nivel më të lartë?

Kerkoni informacione të detajuara për Taksi Naviguesin.

Thjeshtësia e aplikacionit për shoferët

Më shumë se 2000 shoferët me përvojë ka marrë pjesë në zhvillimin dhe në testimin e aplikacionit për shoferët. Idejat dhe propozimet e tyre janë të përdorur për të avancuar aplikacionin që përshtatet nevojave të tyre në përgjithësi.

01 Depërtimi I përgjithshëm në qytet

Me përdorim e aplikacionit secili shofer mund të shikon pjesët e qytetit ku nuk ka mjaft makina të lirë, duke mundësuar rishpërndarjen që shkurton kohën jofitimprurëse dhe kohën e pritjes së makinës, duke ngritur cilësinë e shërbimit.

02 Vetë-vlerësimi I kohës së arritjes në vend

Pas pranimit të udhetimit shoferi e shkruan vlerësimin e kohës së arritjes në adresë. Taksi Naviguesi automatikisht e dërgon klijentit kohën e shkruar duke e njoftuar atë për kohën e arritjes së makinës na adresë.

03 Sistemi për navigim GPS

Sistemi për navigim GPS unik e mundëson shoferëve të zgjedhin rrugët optimale për një arritje më e shpejtë dhe më të sigurtë në destinacionin e parashikuar. Sistemi për navigim GPS të integruar është unik edhe për shkak se e çon shoferin deri te udhëtari dhe është aleati shumë I mire në kushtet e vështira të lëvizjes së makinës.

04 Optimizimi I udhëtimeve

Me shkrimin e destinacionit të udhetimit aktual Taksi Naviguesi automatikisht e kërkon dhe e jep një udhëtim tjetër, duke shkurtuar kohën jofitimprurëse.

05 Mënyrat e pagimit

Në rast të emergjencës ose rrezikut me opsionin e fshehur shoferi mund të njofton shoferet tjerë që janë afër ose autoritetët duke kërkuar ndihmën.

06 Butoni panik

Në rast të emergjencës ose rrezikut me opsionin e fshehur shoferi mund të njofton shoferet tjerë që janë afër ose autoritetët duke kërkuar ndihmën.

Vështrimi I qartë e të dhënave që janë të rëndësishme për biznesin e suksesshëm

Taksi Naviguesi jep një imazh I qartë për biznesin duke lehtësuar menaxhimin dhe optimizimin e burimeve. Njihni në mënyrë e thjeshtë pikat tuaja të forta dhe të dobëta dhe përcaktoni ato fushat që kërkojnë përmirësim. Në mënyrë të pavarur zgjidhni të cilët treguesit kyç do të ndiqni dhe regjistroni progresin ditor.

01 Ndiqni çdo gjë që kalon permës qendrës suaj së thirrjeve

A e dini sa kohe duhet për të pranuar udhëtim nga momenti e urdhëres deri në moment të pranimit nga ana e shoferit? Sa shumë thirrje të humbura keni në një ditë dhe sa të sjellshëm janë operatorët tuaj? Me sa shumë vonesë kanë ardhur shoferët tuaj në adresë dhe sa keq kanë vlerësuar kohën e arritjes së tyre? Me sistemin Taksi Navigues mund të ndiqni të gjithë ato treguesit por edhe treguesit të tjerë.

02 Kini depërtim në çdo gjë ç’ndodhet në makinat tuaja

Me sistemin Taksi Navigues keni depërtim me detaje në performance e shoferëve. Një veshtrim shumë i thjeshtë të të dhënave të rëndësishme siç janë për shembull numri I udhetimeve të pranuar ose të refuzuar, marrëdhenia e kilometrave fitimprurëse dhe jofitimprurëse dhe numri I udhetimeve të shtyrë dhe të vonuar.

03 Analiza e burimeve njerëzore

Çdo gjë që duhet ta dini për punëtorët tuaj e keni në një vend. Çdo detaje për performancat dhe shënime personale të rëndësishme të punëtorët tani janë në dispozim për kërkim permës filtra adaptive.

04 Raportët

A dëshironi ta dini ç’ndodhet në të vertetën në kompaninë tuaj? Taksi Naviguesi I bën raportët për çdo orë, për çdo tetë orë, por edhe raportët mujore dhe vjetore ose për çdo periudhë që mund të imagjinoni, duke ofruar një kontroll I plotë.

05 Zvogëloni shpënzimet të biznesit

Të pavarur nga kompleksiteti të biznesit Taksi Naviguesi mund të rregullohet sipas nevojave të kërkuara. Të pavarur nga numri I makinave ose të shoferëve në sistem, optimizimi I prodhimtarisë së tyre është vendimtar.

06 Rregulloni sistemin Taksi Navigues sipas nevojave tuaja

Të pavarur nga kompleksiteti të biznesit Taksi Naviguesi mund të rregullohet sipas nevojave të kërkuara. Të pavarur nga numri I makinave ose të shoferëve në sistem, optimizimi I prodhimtarisë së tyre është vendimtar.

A jeni të gatshëm të ngrini biznesin tuaj e taksive në një nivel më të lartë?

Kerkoni informacione të detajuara për Taksi Naviguesin.

X

NA KONTAKTONI | +385 99 2570 330

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

X

SHPËRNDANI

A njihni dike kush e posedon ndonje kompani e taksive? E shperndani me ate lidhjen Taksi Navigues.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

JEZICI/LANGUAGES

X VIDEO